การงานอาชีพฯ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเรื่อง  “ดอกไม้ประดิษฐ์  ลดวิกฤติโลกร้อน”  ฉบับนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  (งานประดิษฐ์)  ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานประดิษฐ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก  ความคิดสร้างสรรค์  อดทนในการทำงาน  และเป็นคู่มือสำหรับครูในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดประสงค์ที่สำคัญดังนี้

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานประดิษฐ์  (การประดิษฐ์ดอกไม้)
  2. ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนและมีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกเศษวัสดุ  และของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ใหม่
  4. เป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  คือ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด

มีวินัย  สะอาด  สุภาพ  สามัคคี  และมีน้ำใจ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ  และเศษวัสดุมาทำงานประดิษฐ์
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เก็บ  และบำรุงรักษาเครื่องมือได้ถูกต้องตามคำแนะนำ
  3. ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน
  5. ผู้เรียนมีความตระหนักในการนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์ลดวิกฤติโลกร้อน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s